V OBZOR, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Osobitné vydania

Osobitné vydanie vestníka MZ SR - 1. januára 2018
Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. S00692-2017-OL z 8. decembra 2017,
ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov
pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Toto opatrenie vyjde len elektronickej podobe na CD
37,40 € Vložiť
Osobitné vydanie vestníka MZ SR - 1. januára 2017


Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08813 – OL - 2016 z 15. decembra 2016, ktorým
sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
57,20 € Vložiť
Osobitné vydanie vestníka MZ SR z 1. apríla 2015
Osobitné vydanie vestníka MZ SR z 1. apríla 2015


Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S10109-OL-2014, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
59,40 € Vložiť
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky