V OBZOR, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Osobitné vydania

Osobitné vydanie vestníka MZ SR zo dňa 27. decembra 2019
Osobitné vydanie vestníka MZ SR zo dňa 27. decembra 2019
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov
22,00 € Vložiť
Osobitné vydanie vestníka MZ SR - 1. januára 2019
Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov
pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Toto opatrenie vyjde len elektronickej podobe na CD
37,40 € Vložiť
Osobitné vydanie vestníka MZ SR - 1. januára 2018
Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. S00692-2017-OL z 8. decembra 2017,
ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov
pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Toto opatrenie vyjde len elektronickej podobe na CD
37,40 € Vložiť
Osobitné vydanie vestníka MZ SR - 1. januára 2017


Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08813 – OL - 2016 z 15. decembra 2016, ktorým
sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
57,20 € Vložiť
Osobitné vydanie vestníka MZ SR z 1. apríla 2015
Osobitné vydanie vestníka MZ SR z 1. apríla 2015


Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S10109-OL-2014, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
59,40 € Vložiť
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky