Osobitné vydania - V OBZOR

vydavateľstvo zdravotníckej literatúry

Prejsť na obsah
Osobitné vydanie vestníka MZ SR zo dňa 20. júla 2020
OBSAH:
„Tvorba nových a inovovaných preventívnych a štandardných klinických postupov
a ich zavedenie do medicínskej praxe“
Zoznam schválených štandardných postupov.

Vyšlo na CD.
Okamžitá dostupnosť
37.40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
Návrat na obsah