Farmaceutický kódex - V OBZOR

vydavateľstvo zdravotníckej literatúry

Prejsť na obsah
Slovenský farmaceutický kódex - druhé vydanie

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo dňa 9. septembra 2015, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie, formát A4
Okamžitá dostupnosť
59.40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
Kategória 2
Vyšiel v rokoch 2005 - 2006. Je obsiahnutý v 7 zväzkoch, ktoré sa dajú kúpiť samostatne, no nie sú zhodné so zväzkami predchádzajúceho vydania, už neplatného Československého liekopisu.
Rozsah: zväzky 1 - 7
vo formáte B5
Okamžitá dostupnosť
200.00 €(Vrátane DPH) 250.00 €
Vložiť
Discount!
Slovenský farmaceutický kódex - prvé vydanie

Výnos MZ SR zo dňa 10. decembra 2007
Okamžitá dostupnosť
26.22 €(Vrátane DPH)
Vložiť
Návrat na obsah