V OBZOR

vydavateľstvo zdravotníckej literatúry

Prejsť na obsah
NOVINKY
Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Lieky v tomto zozname sú v prvej časti zoradené podľa ATC skupín, v druhej časti sú uverejnené podľa abecedy.
Zozam obsahuje indikačné obmedzenia.
Okamžitá dostupnosť
23.10 €(Vrátane DPH)
Vložiť

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu
Okamžitá dostupnosť
24.20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
Tento zoznam je platný od 1. júla 2024
Okamžitá dostupnosť
5.83 €(Vrátane DPH)
Vložiť
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - celoročné predplatné na rok 2024
Ročné predplatné Vestníka MZSR na rok 2024.
Čiastky vestníka vychádzajú v priebehu celého roku podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR.
Okamžitá dostupnosť
92.40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
Z NAŠEJ PONUKY:
Slovenský farmaceutický kódex - druhé vydanie

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo dňa 9. septembra 2015, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie, formát A4
Okamžitá dostupnosť
59.40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
Osobitné vydanie vestníka MZ SR zo dňa 20. júla 2020
OBSAH:
„Tvorba nových a inovovaných preventívnych a štandardných klinických postupov
a ich zavedenie do medicínskej praxe“
Zoznam schválených štandardných postupov.

Vyšlo na CD.
Okamžitá dostupnosť
37.40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
Návrat na obsah