zoznam liekov, zdravotníckych pomôcok, zoznam dietetických potravín; Farmaceutický kódex; MKCH -10; V OBZOR, s.r.o.

V OBZOR, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

NOVINKY

Zoznam liekov a liečiv - platný od 1. júla 2020

Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Lieky v tomto zozname sú v prvej časti zoradené podľa ATC skupín, v druhej časti podľa abecedy.

17,60 € Vložiť
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a špeciálneho materiálu - 1. júl 2020
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a špeciálneho materiálu - 1. júl 2020

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a špeciálneho materiálu platný od 1. júla 2020
18,70 € Vložiť
Zoznam kategorizovaných dietetických potravín

Zoznam kategorizovaných dietetických potravín platný od 1. júla 2020
4,40 € Vložiť
Zoznamy úradne určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín k 1. júlu 2020

Rozsah úradne určených cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve - platný od 1. júla 2020
13,20 € Vložiť
Osobitné vydanie vestníka MZ SR zo dňa 27. decembra 2019
Osobitné vydanie vestníka MZ SR zo dňa 27. decembra 2019
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov
22,00 € Vložiť
 
Farmaceutický kódex - druhé vydanieVýnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo dňa 9. septembra 2015, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie, formát A4


59,40 € Vložiť
 
Osobitné vydanie vestníka MZ SR - 1. januára 2019
Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov
pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Toto opatrenie vyjde len elektronickej podobe na CD
37,40 € Vložiť
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky